Delta Engineering en Sofindev sluiten een strategisch partnership en leggen zo de basis voor verdere groei in de automatisering van de blaasvormindustrie.

Via het strategische partnership met Sofindev bereidt Delta Engineering zich voor om zijn sterke groeiparcours van de voorbije jaren verder te zetten, als leidende speler in de automatisatie van de kunststofverpakkingssector via het ontwerp en de bouw van gespecialiseerde downstream-apparatuur voor de blaasvormindustrie (blow moulding).

Met dit partnership beogen we de positie van Delta Engineering wereldwijd verder te versterken, o.a. door middel van een verdere verdieping en verbreding van het aanbod en het inzetten op nieuwe duurzame technologieën, zoals plasma coating. Daarnaast wordt ingezet op een verbreding van de klantenportefeuille, evenals een selectieve overnamestrategie.

Geplaatst op 27-01-2022
Press release
Download

Een betrouwbaar partnership
gericht op waardecreatie

Wij willen als partner een relatie uitbouwen die rust op vertrouwen, respect, transparantie, persoonlijke betrokkenheid en engagement. Dat is hoe wij werken, altijd. Zo creëren we samen betekenisvolle waarde voor de ondernemingen, de ondernemers, onze investeerders, maar ook voor onze omgeving en maatschappij.
Bekijk onze investeringsstrategie
SOFINDEV Corporate At Work 022 | Sofindev