Meer dan 30 jaar ervaring als onafhankelijke private equity speler in de Benelux

Al drie decennia lang is Sofindev een gevestigde waarde in het investeringslandschap. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina en Colruyt, twee vooraanstaande familiaal gecontroleerde beursgenoteerde groepen. Sinds die tijd is het Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een breder aantal gerespecteerde familiale en (internationale) institutionele investeerders. Maar wat is gebleven, is het DNA van onze historische aandeelhouders: no-nonsense, met beide voeten stevig op de grond, gezond verstand en bovenal een menselijke benadering.
SOFINDEV 2021 At Work 191 A9826 | Sofindev
SOFINDEV Corporate At Work 001 | Sofindev

Sofindev investeert in kleine en middelgrote ondernemingen in de Benelux-regio met het oog op betekenisvolle waardecreatie. Wij focussen op durfkapitaalinvesteringen in winstgevende bedrijven met groeiambities, waarbij ons ervaren investeringsteam een concrete toegevoegde waarde kan bieden.

Sinds de start van Sofindev werd via zes fondsen (Sofindev I, II, III, IV, V en VI) meer dan 600 MEUR geïnvesteerd in meer dan vijftig bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev Management team 3 actieve fondsen (Sofindev IV, V en VI), die samen meer dan 500 MEUR toegezegd kapitaal vertegenwoordigen. Eind 2022 lanceerde Sofindev een nieuw fonds, Sofindev VI, met een kapitaal van 250 MEUR.

Iedere onderneming is anders, iedere ondernemer is anders. Daarom hanteren we een benadering volledig op maat van de ondernemers en de ondernemingen.


Door middel van echte partnerships met ambitieuze ondernemers werken wij samen aan betekenisvolle waardecreatie. De partnership aanpak van Sofindev is glashelder. We vertrekken vanuit het succesrecept van uw onderneming en versterken dit door een actieve ondersteuning en doorgedreven professionalisering. Sofindev is een ervaren en toegewijde partner. We zijn een klankbord voor de ondernemers en management teams met wie we samenwerken. We verbreden uw kijk met onze inzichten. Onze belangen zijn de uwe. Zo creëren we samen een kader voor duurzame groei, dat overeenstemt met de plannen en visie van u en uw management. Zo wordt uw bedrijf sterker, en minder afhankelijk van u alleen.

Dat onze aanpak veel ondernemers kan bekoren, blijkt uit de vaststelling dat veel van de families en ondernemers waarmee wij een partnership hebben afgesloten later investeerder geworden zijn in Sofindev.

JR | Sofindev

Wat mag je van ons verwachten?

We zijn een partner en we zien dit heel breed. We zijn ervan overtuigd dat we enkel op die manier een échte meerwaarde kunnen zijn. Dit is waarom ondernemers voor ons kiezen:

Realisatie en diversificatie van het vermogen

Voor veel ondernemers vormt de onderneming het belangrijkste deel van zijn of haar persoonlijk vermogen. Door de instap van Sofindev kan u een deel van uw persoonlijk vermogen veilig stellen en diversifiëren. U blijft als (herinvesterende) aandeelhouder verder nauw betrokken bij de onderneming en kan mee blijven genieten van de toekomstige waardecreatie.

Sparringpartner met dezelfde belangen

Veel ondernemers hebben het gevoel er alleen voor te staan. Er zijn wel sleutelmedewerkers of externe raadgevers, maar die hebben niet dezelfde verantwoordelijkheid en zorgen over de toekomst en richting van de onderneming. Door Sofindev aan boord te halen, haal je een partner aan boord die ook zijn vermogen verbindt aan de toekomst van het bedrijf. Onze belangen zijn dezelfde als die van de ondernemer: betekenisvolle waarde creëren. We zijn daarbij sparringpartner en een klankbord: we brengen een andere kijk op de dingen en denken mee na over belangrijke beslissingen.

Ondersteuning bij groeitransitie

Groeien kan pijn doen. Op een duurzame manier groeien en waarde creëren is alleen mogelijk als de organisatie en structuur mee groeien. Wij bieden ondersteuning om de onderneming een structuur, organisatie en management te geven die overeenstemt met de voorziene groeiplannen. Zo wordt uw bedrijf sterker en staat u er niet alleen voor.

Ter beschikking stellen van groei- en vervangingskapitaal

Naast het kapitaal dat u toelaat een deel van uw vermogen te realiseren en diversifiëren, kunnen wij kapitaal aanbrengen om groei te financieren, zowel organische groei of groei via overnames. We zoeken mee naar oplossingen voor opvolgingsproblemen en discussies tussen actieve en stille vennoten en zorgen voor liquiditeit voor aandeelhouders die willen uitstappen.

Netwerk, expertise en toegevoegde waarde

Wij hebben bewezen ervaring in het creëren van een kader en structuur voor een duurzame groei. Ons netwerk en onze expertise reiken ver en beslaan thema’s zoals: strategie, digitalisering, partnerships, overnames, financiering en internationalisatie.

Aantrekken en motiveren van extern management

De aanwezigheid van een partner als Sofindev verhoogt de aantrekkelijkheid van uw bedrijf voor extern management. Wij zetten bepaalde structuren op om het management mee te laten participeren in waardecreatie. In een omgeving waarin een 'war for talent' heerst is het een bijzondere troef om sleutelfiguren te kunnen binden en incentiveren met instrumenten waarvan de waarde is gelinkt aan de groei van de onderneming.

SOFINDEV CLIENTS Fedrus Invest 9 I7 A9363 | Sofindev

Een bewezen track record in verschillende sectoren

Met investeringen in ruim 50 bedrijven gespreid over drie decennia heeft Sofindev een ruime ervaring opgebouwd in een brede waaier van sectoren en omgevingen. We lieten die bedrijven groeien en gaven hen zo ruimte en ondersteuning om hun marktpositie te versterken. Wij hielpen het management te versterken en te professionaliseren.
Lounge | Sofindev

Integer partnership, vertrouwen door transparantie

Het ervaren team van Sofindev en de gerespecteerde familiale en institutionele investeerders die de ruggengraat vormen van Sofindev bieden u de nodige stabiliteit. Met Sofindev staat u er niet alleen voor. Persoonlijke betrokkenheid, pragmatisme, transparantie en respect zijn onze vaste waarden. We luisteren naar uw behoeften en bezorgdheden en tillen uw bedrijf naar een hoger niveau.

Een betrouwbaar partnership
gericht op waardecreatie

Wij willen als partner een relatie uitbouwen die rust op vertrouwen, respect, transparantie, persoonlijke betrokkenheid en engagement. Dat is hoe wij werken, altijd. Zo creëren we samen betekenisvolle waarde voor de ondernemingen, de ondernemers, onze investeerders, maar ook voor onze omgeving en maatschappij.
Bekijk onze investeringsstrategie
SOFINDEV Corporate At Work 022 | Sofindev