Waardecreatie is maat- en mensenwerk.

Sofindev is een betrouwbare partner die ondernemers laat ondernemen. We ondersteunen ondernemers als klankbord, door hen toegang te geven tot ons netwerk en via onze expertise op diverse domeinen. Met wie ga ik in zee, dat is in de eerste plaats, met welke mensen ga ik in zee. Het Sofindev team bestaat uit een hechte groep van professionals met diverse achtergronden, die een uitgebreide ervaring hebben, ook internationaal, en die thuis is in de omgeving van Belgische en Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven. Maak hier kennis met onze mensen.

Een betrouwbaar partnership
gericht op waardecreatie

Wij willen als partner een relatie uitbouwen die rust op vertrouwen, respect, transparantie, persoonlijke betrokkenheid en engagement. Dat is hoe wij werken, altijd. Zo creëren we samen betekenisvolle waarde voor de ondernemingen, de ondernemers, onze investeerders, maar ook voor onze omgeving en maatschappij.
Bekijk onze investeringsstrategie
SOFINDEV Corporate At Work 022 | Sofindev