House Of Talents foto Care Talents | Sofindev
Business partners
Steve Rousseau
Equity stake
50%
Entry
2016 (Exit in 2019)

House of Talents werd in 2008 opgericht door Steve Rousseau en is een snel groeiend platform in de HR-dienstensector, hoofdzakelijk actief in de Benelux. Het bedrijf is actief in detachering, interim en werving & selectie diensten voor c.1.400 bedrijfsklanten. House of Talents differentieert zich van de concurrentie door een strikte focus op knelpuntberoepen, waarvoor de vraag structureel hoog en stijgende is. Het platform telt 12 verschillende business units, gespecialiseerd in diverse knelpuntberoepen, zoals verpleegsters, ingenieurs, technici, slagers, enz.

House of Talents foto Steve Rousseau | Sofindev
Technical Talents 2 | Sofindev

Onze bijdrage

Reeds van bij de start van House of Talents koos oprichter Steve Rousseau ervoor om partnerships aan te gaan met vennoten om zijn bedrijf sneller te laten groeien. In 2016 beslisten de aandeelhouders van House of Talents om een nieuwe partner aan te trekken. Steve Rousseau behield zijn 50% belang en koos vol overtuiging voor een partnership met Sofindev. Toen Sofindev instapte realiseerde House of Talents ongeveer 30 MEUR omzet.

De instap van Sofindev paste in de weldoordachte en ambitieuze groeiplannen van House of Talents. Om die groeiplannen mogelijk te maken was het ook nodig om de organisatie te versterken, een duidelijke structuur te creëren en een aangepaste rapportering op te zetten. Een ambitieuze buy-and-build strategie werd gedefinieerd, zonder daarbij de organische groeimogelijkheden uit het oog te verliezen, en deze werd vervolgens nauwgezet uitgevoerd door het management met ondersteuning van Sofindev.

Samen bestudeerden we tientallen potentiële overnamedossiers, die resulteerden in vier overnames over een periode van twee jaar. Een enorme troef hierbij was de combinatie van enerzijds de kennis van de sector bij het management en anderzijds de ervaring en knowhow van Sofindev om overnames te onderzoeken, onderhandelen, financieren en structureren. Na twee jaar was de omzet van House of Talents verdrievoudigd tot 100 MEUR.

Na een zeer succesvol partnership werd samen besloten om een nieuwe partner aan te trekken om de volgende stap in het groeiverhaal van House of Talents te realiseren. Baltisse, de investeringsvennootschap van Filip Balcaen, verwief in 2019 een meerderheidsparticipatie in House of Talents, en Steve Rousseau en het management behielden een significant minderheidsbelang.

House of Talents management met Carlo en Jan | Sofindev

Meer weten? Neem contact op met één van de experten die dit realiseerden

Terug naar portfolio

Een betrouwbaar partnership
gericht op waardecreatie

Wij willen als partner een relatie uitbouwen die rust op vertrouwen, respect, transparantie, persoonlijke betrokkenheid en engagement. Dat is hoe wij werken, altijd. Zo creëren we samen betekenisvolle waarde voor de ondernemingen, de ondernemers, onze investeerders, maar ook voor onze omgeving en maatschappij.
Bekijk onze investeringsstrategie
SOFINDEV Corporate At Work 022 | Sofindev